Visie en doel

Onze visie.

Er is niets belangrijker dan een bedrijfscultuur waarmee alle medewerkers zich kunnen identificeren. Met gebundelde krachten streven wij ernaar de bedrijfsdoelen van 2020 te bereiken.

Ons doel.

Door persoonlijk contact van mens tot mens met de digitale wereld en de e-commerce te verenigen, willen wij de IT-aankoop vereenvoudigen en gebruiksvriendelijker maken. Dat doen wij zowel op lokaal niveau in verschillende landen als op Europees niveau.